ISSN 2663-0583 (Online)
ISSN 2663-0575 (Print)
editor@ajee-journal.com

About

About AJEE Aim and Scope, Editorial and Advisory Boards

 

 AJEE Aim and Scope

  
The main aim of AJEE is to offer a forum for discussion of topical issues of Judiciary and Civil Procedure reforms, for sharing of researching results related to access to justice developments in East European countries including Ukraine, Poland, Lithuania and others. This scope have been chosen due to special mixed features of post-social legal doctrine’s legacy and Western influence, as well as the legislative approximation to the EU law. Furthemore, it is a great honor to have a well-known scholars from all over the world among our Editorial Board Members, who represent eleven European  states – Ukraine, Poland, Lithuania, Croatia, Italy, Germany, Austria, the Netherlands, Spain, Greece, Luxemburg, and Belgium.

 

AJEE Editorial Policy

 
The AJEE Editorial Board and Advisory Board consist of members who are recognised experts from the leading institutions of European countries (see AJEE Editorial Board). AJEE is supported by Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
AJEE has a clear editorial policy which covers publication ethics and includes handling possible conflicts of interests of editors, authors and reviewers (see AJEE Author`s Guide, AJEE Reviewer`s Guide and AJEE Ethical and Legal Conditions).
  
 

AJEE Editorial Board:

 
Dr. Elisabetta Silvestri, PhD in Law, assoc. prof. of Italian Civil Procedure; Comparative Civil Procedure; Arbitration and Mediation, University of Pavia, Italy;
Prof. hab. Dr. Alan Uzelac, professor, head of Procedural Law Department, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia;
Prof. hab. Dr. Cornelis Hendrik (Remco) Van Rhee, Professor of European Legal History and Comparative Civil Procedure, Department of Foundations and Methods of Law, Faculty of Law, Maastricht University, the Netherlands; 
Prof. Dr. Stefaan Voet, prof. of Law at University of Leuven, Belgium; 
Prof. hab. Dr. Vytautas Nekrosius, the real Member of Lithuania Academy of Science, head of Private Law Department, Vilnius University, president of the Lithuania Lawyers Association (LLA), Lithuania;
Dr. Vigita Vebraite, PhD, assoc. prof. Department of Private Law, Faculty of Law, Vilnius University, Lithuania;
Prof. hab. Dr. Radoslaw Flejszar, professor of Civil Procedure Department, Jagiellonian University, Poland;
Dr. Bartosz Szolc-Nartowski, PhD, assoc. prof., University of Gdańsk, Poland;
Mr. Costas Popotas, LL.M. QUB, Head of Unit, Directorate-General for Administration, Court of Justice, Luxembourg;
Dr. Henriette-Cristine Duursma-Kepplinger, Priv.–Doz., Dr., LL.M. (Passau), M.A.S. (European Law), Law Faculty, University of Salzburg, Austria;
Dr. Federico Bueno de Mata, PhD, prof. of Procedural Law Department, vice-dean of the Law Faculty, Salamanca University, Spain;
Prof. Vassilios Christianos, Professor Emeritus of European Union Law, Faculty of Law, University of Athens, Greece;
Dr. hab. Tadeusz Zembrzuski, assoc. prof. of Civil Procedure Department, Warsaw University, Poland;
Dr. hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka, prof. at the Criminal Procedure Department, Jagiellonian University, Poland;
Dr. hab. Monika Niedźwiedź, Prof. of European Law Deaprtment, Jagiellonian University, Poland; 
Dr. hab. Tomasz Długosz, prof. at Public Economic Law Department, Jagiellonian University, Poland;
Dr. hab. Robert Kulski, prof. at Civil Procedure Department II, Łódź University, Poland;
Dr. Małgorzata Malczyk, assoc. prof. at Civil Procedure Department, Jagiellonian University, Poland;
Dr. Joanna May, assoc. prof. of Civil Procedure Department, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
AJEE Advisory Board:
  
Chief of Advisory Board – Dr. Sc. (Law) prof. Ivan Grytsenko, dean of Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr. Sc. (Law) Maksym Kutsevych, assoc. prof. of Criminal Law Department, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 
Dr.Sc. (Law) Olga Sovgyria, prof. of Constitutional Law Department, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 
Dr.Sc. (Law) Tetiana Vakhoneva, prof. of Labor Law Department, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 
Prof. Dr.Sc. (Law) Iurii Prytyka, prof. of Department of Justice, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 
Dr.Sc. (Law) Serhij Venediktov, prof. of Labor Law Department, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 
Dr.Sc. (Law) Vadim Tsiura, prof. of Civil Law Department, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Editor-in-Chief – Dr. Sc. (Law) Iryna Izarova
, prof., Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 

 

Мета журналу

 
Основна мета цього журналу – створити форум для обговорення актуальних питань реформ судоустрою та судочинства, доктрини з питань доступу до правосуддя та права на справедливий суд, а також судової практики, на якому фахівці та зацікавлені особи можуть обмінюватися результатами своїх досліджень. Простір Східної Європи є особливо цікавим завдяки істотного впливу радянської правової доктрини та прагнення наближення до права ЄС, але це не обмежує нас у виборі тем для обговорення. Ми щиро вітаємо серед членів нашої команди відомих науковців, які представляють такі європейські держави як  Україна, Польща, Литва, Хорватія, Італія, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Люксембург та Бельгія.


Редакційна політика журналу

 
Редакційна рада та Консультативна рада журналу складаються з членів, які є визнаними експертами провідних наукових та дослідницьких установ європейських країн. Журнал засновано Центром дослідження східно-європейського права, він публікується за підтримки юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Журнал має чітку редакційну політику, яка охоплює публікаційну етику та включає положення про усунення можливих конфліктів інтересів між редакторами, авторами та рецензентами.

Кожна стаття проходить поетапне подвійне рецензування, яке дозволяє забезпечити публікацію результатів високоякісних досліджень.


Редакційна колегія журналу:

Д-р Елізабетта Сільвестрі, PhD, професор з цивільного процесу Італії, порівняльного цивільного процесу; арбітражу та посередництва, Університет Павія, Італія; професор д.ю.н. Алан Узелац, завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Університету Загребу, Хорватія; професор д.ю.н. Корнеліс Хендрік (Ремко) Ван Реє, професор європейської історії права та порівняльного цивільного процесу, кафедра основ і методів права, юридичний факультет, Маастрихтський університет, Нідерланди; професор д.ю.н. Стефан Фоет, професор кафедри права, Університет Льовена, Бельгія; професор д.ю.н. Вітаутас Некрошіус, реальний член Академії наук Литви, завідувач кафедри приватного права Вільнюського університету, президент Асоціації юристів Литви, Литва; Д-р Вігіта Вебрайте, PhD, доцент кафедри приватного права, юридичний факультет Вільнюського університету, Литва; Професор д.ю.н. Радослав Флейшар, завідувач кафедри цивільного процесу факультету права та адміністрації Ягеллонського університету, Польща; Д-р Бартош Шольц-Нартовський, PhD, доцент кафедри римського права, факультету права й адміністрації Університету Гданська, Польща; мг. Костас Попотас, керівник підрозділу Генерального управління адміністрації, Суд Європейського Союзу, Люксембург; Д-р Анріетт-Крістін Дурсма-Кепплінгер, д.ю.н., приват-доцент кафедри приватного права, юридичний факультет, Університет Зальцбурга, Австрія; Д-р Федеріко Буено де Мата, д.ю.н., проф. кафедри процесуального права, заступник декана юридичного факультету, Університет Саламанки, Іспанія; професор Василіос Крістіанос, професор з питань права Європейського Союзу, юридичний факультет Афінського університету, Греція; Д-р Тадеуш Зембзуський, д.ю.н., доцент кафедри цивільного судочинства, Варшавський університет, Польща; професор Доброслава Шуміло-Кульчицька, професор кафедри кримінального процесу Ягеллонського університету, Польща; професор Моніка Нідзеведч, професор кафедри європейського права, Ягеллонський університет, Польща; Д-р Томаш Длугош, д.ю.н., професор кафедри економічного права, Ягеллонський університет, Польща; Д-р Роберт Кульський, д.ю.н., професор кафедри цивільного судочинства №2, Університету Лодзя, Польща; Д-р Малгожата Мальчик, доцент кафедри цивільного судочинства, Ягеллонський університет, Польща; Д-р Джоанна Мей, доцент кафедри цивільного судочинства Університету Ніколая Коперника в Торуні, Польща.

 
Консультативна рада журналу:


Голова Консультативної ради – д.ю.н. професор Іван Гриценко, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Члени Ради: д.ю.н. Максим Куцевич, доцент кафедри кримінального права, юридичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.ю.н. Ольга Совгиря, професор кафедри конституційного права, юридичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.ю.н. Тетяна Вахонєва, професор кафедри трудового права, юридичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; професор д.ю.н. Юрій Притика, професор кафедри правосуддя, юридичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.ю.н. Сергій Венедіктов, професор кафедри трудового права, юридичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.ю.н. Вадим Цюра, професор кафедри цивільного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Головний редактор журналу – д.ю.н., професор Ірина Ізарова, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 

Announcement